Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie rozpoczyna zapisy na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja obejmuje klasy:
• I- VII Szkoła Podstawowa ( system ośmioletni, I- III edukacja wczesnoszkolna; IV- VII)
• II –III Gimnazjum
• I – III Liceum Ogólnokształcące

SZKOŁA BEZ CZESNEGO!
NIE POBIERAMY OPŁATY REKRUTACYJNEJ!

Podstawowe dokumenty rekrutacyjne:
• kwestionariusz osobowy
• podanie o przyjęcie do szkoły

Po weryfikacji dokumentów uczniowie zostaną poinformowani pisemnie o terminie egzaminu sprawnościowego dla poszczególnych kategorii.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub wysłać listem poleconym.
Termin składania dokumentów do 31.05.2017r.
DZIEŃ OTWARTY – 12.05.2017r.
Adres szkoły: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie
ul. Mickiewicza 32
14-100 Ostróda
e-mail: smsostroda@wp.pl
tel. 89 670 90 60